Trường TH &THCS Hoa Lư

Địa chỉ: Xã Hoa Lư huyện  Đông Hưng tỉnh Thái Bình